Øyehelse

Synet er vår viktigste sans. 80% av våre inntrykk kommer gjennom synet.

Synundersøkelse regelmessig er viktig. Dersom man ikke har spesielle synsrelaterte problemer eller familiehistorikk med øyesykdommer, anbefales undersøkelse hvert 3. år. Etter passerte 65 år anbefaler vi hver 2. år.

I en synsundersøkelse ligger også en screening av øyehelse.

Dette gjøres ved hjelp av forskjellige instrumenter. Hver vurderes alt fra øyets omgivelser, hornhinne, øyets linse, øyebunn og synsnerve. Trykket på øye måles også ved behov.

I vår avdeling på Sandnes har man også muligheten til å få tatt bilde av netthinnen (øyebunn) med en Optomat. Bilde kan ses umiddelbart. Ved behov vil også en synsfeltscreening bli gjennomført.

I avdelingen på Sola finnes ett apparat som måler hornhinnens krumning veldig detaljert. Dette gjør det mulig å tilpasse spesiallinser på en mer nøyaktig måte.

Regelmessig kontroll av øynene er en enkel og god screening som kan avdekke tilstander som ellers ikke gir symptomer. Forebygging er bedre enn reparering i mange tilfeller.

Dersom det blir gjort funn som krever videre oppfølning av lege eller øyelege, vil optiker henvise til disse. Optikere er offentlig godkjent helsepersonell og står under kontroll av og med rapporteringsplikt til Fylkeslegen.

testbrillen.jpg