Barn

Urolige og ukonsentrerte barn kan ha synsproblemer!

Synet kan være en årsak til nedsatt lese -og innlæringsevne. Godt og uanstrengt syn gjør innlæringen lettere. Har barnet nedsatt synfunksjon vil det bruke så mye energi på øynene for å følge med at innlæringen blir redusert.

Her er noen tegn som kan skyldes dårlig synsfunksjon:

  • Hodepine
  • Anstrengt og sliten i øynene
  • Dårlig konsentrasjonsevne
  • Unngår nærarbeide, som for eksempel lesing, skriving osv
  • Bytter om på bokstaver, ord eller hele linjer
  • Lukker eller dekker for det ene øye
  • Myser eller sitter med rynket panne
  • Vanskelig for å sitte stille ved nærarbeide

Barn er aktive og det stilles derfor høye krav til barnebrillene. Brilleglassene må være i plastmateriale slik at de ikke kan knuses under lek og skade barnet. Glassene bør også være herdet for å beskytte mot slitasje. Brillen må tåle en støyt og den bør være lett og solid.

Vi tilbyr kvalitetsbriller fra kjente merker som Lindberg, Adidas, Fleye, Hello Kitty, m.m.

barnebriller.jpg